ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir hot!
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.com
239,000 تومان
1 سال
239,000 تومان
1 سال
293,000 تومان
1 سال
.net
361,000 تومان
1 سال
361,000 تومان
1 سال
356,000 تومان
1 سال
.org
294,000 تومان
1 سال
333,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
.biz
451,000 تومان
1 سال
451,000 تومان
1 سال
451,000 تومان
1 سال
.info
372,000 تومان
1 سال
372,000 تومان
1 سال
379,000 تومان
1 سال
.us
306,000 تومان
1 سال
306,000 تومان
1 سال
306,000 تومان
1 سال
.ca
435,000 تومان
1 سال
435,000 تومان
1 سال
435,000 تومان
1 سال
.co
828,000 تومان
1 سال
828,000 تومان
1 سال
828,000 تومان
1 سال
.de
237,000 تومان
1 سال
237,000 تومان
1 سال
237,000 تومان
1 سال
.es
208,000 تومان
1 سال
N/A
208,000 تومان
1 سال
.me
566,000 تومان
1 سال
566,000 تومان
1 سال
566,000 تومان
1 سال
.eu
52,000 تومان
1 سال
178,000 تومان
1 سال
163,000 تومان
1 سال
.asia
480,000 تومان
1 سال
480,000 تومان
1 سال
480,000 تومان
1 سال
.co.uk
254,000 تومان
1 سال
N/A
268,000 تومان
1 سال
.it
357,000 تومان
1 سال
357,000 تومان
1 سال
357,000 تومان
1 سال
.fr
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
231,000 تومان
1 سال
.app
535,000 تومان
1 سال
535,000 تومان
1 سال
535,000 تومان
1 سال
.art
58,000 تومان
1 سال
455,000 تومان
1 سال
455,000 تومان
1 سال
.dev
481,000 تومان
1 سال
481,000 تومان
1 سال
481,000 تومان
1 سال
.pro
537,000 تومان
1 سال
537,000 تومان
1 سال
537,000 تومان
1 سال
.tel
548,000 تومان
1 سال
548,000 تومان
1 سال
548,000 تومان
1 سال
.uk
334,000 تومان
1 سال
N/A
334,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains