ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir hot!
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.com
284,000 تومان
1 سال
284,000 تومان
1 سال
347,000 تومان
1 سال
.net
428,000 تومان
1 سال
428,000 تومان
1 سال
422,000 تومان
1 سال
.org
349,000 تومان
1 سال
395,000 تومان
1 سال
379,000 تومان
1 سال
.biz
535,000 تومان
1 سال
535,000 تومان
1 سال
535,000 تومان
1 سال
.info
441,000 تومان
1 سال
441,000 تومان
1 سال
449,000 تومان
1 سال
.us
363,000 تومان
1 سال
363,000 تومان
1 سال
363,000 تومان
1 سال
.ca
516,000 تومان
1 سال
516,000 تومان
1 سال
516,000 تومان
1 سال
.co
982,000 تومان
1 سال
982,000 تومان
1 سال
982,000 تومان
1 سال
.de
282,000 تومان
1 سال
282,000 تومان
1 سال
282,000 تومان
1 سال
.es
246,000 تومان
1 سال
N/A
246,000 تومان
1 سال
.me
671,000 تومان
1 سال
671,000 تومان
1 سال
671,000 تومان
1 سال
.eu
62,000 تومان
1 سال
211,000 تومان
1 سال
193,000 تومان
1 سال
.asia
569,000 تومان
1 سال
569,000 تومان
1 سال
569,000 تومان
1 سال
.co.uk
301,000 تومان
1 سال
N/A
317,000 تومان
1 سال
.it
423,000 تومان
1 سال
423,000 تومان
1 سال
423,000 تومان
1 سال
.fr
246,000 تومان
1 سال
246,000 تومان
1 سال
274,000 تومان
1 سال
.app
634,000 تومان
1 سال
634,000 تومان
1 سال
634,000 تومان
1 سال
.art
69,000 تومان
1 سال
539,000 تومان
1 سال
539,000 تومان
1 سال
.dev
571,000 تومان
1 سال
571,000 تومان
1 سال
571,000 تومان
1 سال
.pro
637,000 تومان
1 سال
637,000 تومان
1 سال
637,000 تومان
1 سال
.tel
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
650,000 تومان
1 سال
.uk
396,000 تومان
1 سال
N/A
396,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains