ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir hot!
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.com
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
318,000 تومان
1 سال
.net
392,000 تومان
1 سال
392,000 تومان
1 سال
386,000 تومان
1 سال
.org
319,000 تومان
1 سال
361,000 تومان
1 سال
347,000 تومان
1 سال
.biz
490,000 تومان
1 سال
490,000 تومان
1 سال
490,000 تومان
1 سال
.info
404,000 تومان
1 سال
404,000 تومان
1 سال
411,000 تومان
1 سال
.us
332,000 تومان
1 سال
332,000 تومان
1 سال
332,000 تومان
1 سال
.ca
472,000 تومان
1 سال
472,000 تومان
1 سال
472,000 تومان
1 سال
.co
898,000 تومان
1 سال
898,000 تومان
1 سال
898,000 تومان
1 سال
.de
258,000 تومان
1 سال
258,000 تومان
1 سال
258,000 تومان
1 سال
.es
225,000 تومان
1 سال
N/A
225,000 تومان
1 سال
.me
614,000 تومان
1 سال
614,000 تومان
1 سال
614,000 تومان
1 سال
.eu
57,000 تومان
1 سال
193,000 تومان
1 سال
177,000 تومان
1 سال
.asia
521,000 تومان
1 سال
521,000 تومان
1 سال
521,000 تومان
1 سال
.co.uk
275,000 تومان
1 سال
N/A
290,000 تومان
1 سال
.it
387,000 تومان
1 سال
387,000 تومان
1 سال
387,000 تومان
1 سال
.fr
225,000 تومان
1 سال
225,000 تومان
1 سال
251,000 تومان
1 سال
.app
580,000 تومان
1 سال
580,000 تومان
1 سال
580,000 تومان
1 سال
.art
63,000 تومان
1 سال
493,000 تومان
1 سال
493,000 تومان
1 سال
.dev
522,000 تومان
1 سال
522,000 تومان
1 سال
522,000 تومان
1 سال
.pro
583,000 تومان
1 سال
583,000 تومان
1 سال
583,000 تومان
1 سال
.tel
595,000 تومان
1 سال
595,000 تومان
1 سال
595,000 تومان
1 سال
.uk
362,000 تومان
1 سال
N/A
362,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains