ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir hot!
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.com
220,000 تومان
1 سال
220,000 تومان
1 سال
269,000 تومان
1 سال
.net
332,000 تومان
1 سال
332,000 تومان
1 سال
327,000 تومان
1 سال
.org
270,000 تومان
1 سال
306,000 تومان
1 سال
294,000 تومان
1 سال
.biz
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
.info
342,000 تومان
1 سال
342,000 تومان
1 سال
348,000 تومان
1 سال
.us
282,000 تومان
1 سال
282,000 تومان
1 سال
282,000 تومان
1 سال
.ca
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
.co
761,000 تومان
1 سال
761,000 تومان
1 سال
761,000 تومان
1 سال
.de
218,000 تومان
1 سال
218,000 تومان
1 سال
218,000 تومان
1 سال
.es
191,000 تومان
1 سال
N/A
191,000 تومان
1 سال
.me
520,000 تومان
1 سال
520,000 تومان
1 سال
520,000 تومان
1 سال
.eu
48,000 تومان
1 سال
163,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.asia
441,000 تومان
1 سال
441,000 تومان
1 سال
441,000 تومان
1 سال
.co.uk
233,000 تومان
1 سال
N/A
246,000 تومان
1 سال
.it
328,000 تومان
1 سال
328,000 تومان
1 سال
328,000 تومان
1 سال
.fr
191,000 تومان
1 سال
191,000 تومان
1 سال
213,000 تومان
1 سال
.app
492,000 تومان
1 سال
492,000 تومان
1 سال
492,000 تومان
1 سال
.art
54,000 تومان
1 سال
418,000 تومان
1 سال
418,000 تومان
1 سال
.dev
443,000 تومان
1 سال
443,000 تومان
1 سال
443,000 تومان
1 سال
.pro
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
.tel
504,000 تومان
1 سال
504,000 تومان
1 سال
504,000 تومان
1 سال
.uk
307,000 تومان
1 سال
N/A
307,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains