گواهینامه امنیتی SSL

گواهینامه Comodo PositiveSSL

*فقط مخصوص دامنه‌های غیر IR*

گواهینامه Certum Commercial SSL

مناسب برای هر دامنه‌ای