باز کردن یک درخواست پشتیبانی


در صورتی که شما نمی توانید راه حلی برای مشکلاتتان در پایگاه دانش ما بیابید، می توانید با انتخاب بخش اختصاص داده شده در زیر، یک درخواست ارسال نمائید.


 بخش فروش

لطفا سؤالات مربوط به خرید ، قرارداد ، سفارش جدید ، تمدید خود را در این بخش مطرح نمائید.

 بخش پشتیبانی

لطفا سؤالات خود در مورد مشكلات و اختلالات در سرویس ها را در این بخش مطرح نمائید تا به آنها رسیدگی شود.