ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 بخش فروش

لطفا سؤالات مربوط به خرید ، قرارداد ، سفارش جدید ، تمدید خود را در این بخش مطرح نمائید.

 بخش پشتیبانی

لطفا سؤالات خود در مورد مشكلات و اختلالات در سرویس ها را در این بخش مطرح نمائید تا به آنها رسیدگی شود.